Työmuoto


Toimitukset ja tapahtumat


Kasteet, avioliittoon vihkimiset, hautaansiunaamiset sekä muut kasuaalitoimitukset ovat seurakunnan jumalanpalvelusta, jota ei välttämättä aina vietetä kirkossa.

Kaste voidaan toimittaa kirkossa, seurakuntatalolla, kodissa tai muussa sopivassa paikassa sen mukaan kuin vanhempien kanssa sovitaan.

Avioliittoon vihkimiset toimitetaan useimmiten kirkossa, mutta tästä tavasta poikkeavat toivomukset voidaan ottaa huomioon, jos ne eivät aiheuta vihkijälle kohtuuttomia matkoja tai muita vaikeuksia.

Hautaansiunaamiset toimitetaan kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla. Viimeksi mainitun vaihtoehdon kohdalla kannattaa kuitenkin ottaa huomioon vuodenaika ja säätila.

Muuhun yleiseen seurakuntatyöhön kuuluvat myös maakirkot, kinkerit, seurat, hartaushetket ja evankelioimistilaisuudet. Seurakunta pyrkii aina mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan jäsentensä sanannälkään.


Ottaessanne yhteyden Sallan seurakuntaan kirkollisten toimitusten tai tapahtumien vuoksi, pyydämme teitä muistamaan seuraavat asiat.

A. Kaksi kolmasosaa Sallan seurakunnan kirkollisista toimituksista on hautauksia. Sen vuoksi joka perjantai ja joka lauantai on periaatteessa hautauspäivä. Jos näille viikonpäiville toivotaan kasteita, vihkimisiä tai muita toimituksia, niille varattu aika alkaa klo 16. Sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä hautaukset, kasteet, vihkimiset ja muut toimitukset ovat mahdollisia klo 14 alkaen.

B. Toimituksen ajankohdan vahvistaa kirkkoherra, ja milloin hän on lomalla, hänen sijaisenaan toimiva pappi. Sallan seurakunta ei lupaa vihkimisiä 4 kuukautta pidemmällä ennakkovarauksella.

C. Asiakkaan ei tule ajatella, että hänen toivomansa aika, paikka ja työntekijä(t) ovat hänen käytettävissään juuri niin kuin hän haluaa. Pienellä seurakunnalla ei ole työvoimareserviä, jonka avulla sellainen palvelu voitaisiin tehdä mahdolliseksi.

D. Kirkkoherran säännölliset vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai. Seurakuntapastorin säännölliset vapaapäivät ovat torstai ja perjantai. Pappien työaikoja ja vapaa-aikoja voi tiedustella kirkkoherranvirastosta p. 0403545619.

Henkilöt


Toimitukset ja tapahtumat