Työmuoto


Lähetystyö


Kristillinen lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni." (Matt.28:19).

Lähetystyön toimintatavat riippuvat kentän oloista. Evankeliumia julistetaan siellä, missä voidaan. Mutta aina pyritään myös auttamaan ihmisiä käytännöllisillä tavoilla.

Sallan seurakunta tukee talousarvion kautta Suomen Lähetysseuraa (SLS), Suomen ev.-lut. Kansanlähetystä (SEKL), Sanansaattajat ry:tä (SANSA)sekä Suomen Pipliaseuraa (SPS). Sanansaattajat on radiolähetystyötä tekevä järjestö. Suomen Pipliaseura edistää Raamattujen levittämistä. Suomen Lähetysseuralla ja Kansanlähetyksellä on lähettejä useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa.

Sallan seurakunnan nimikkolähetit ovat Suvi ja Ari Salminen (Lapin Kansanlähetys) sekä Aatto Lamminpää (SEKL). Sallan seurakunnan nimikkolähetyskohde on Thaimaa.

Lähetystyö on kaikkien kristittyjen tehtävä. Tule siis mukaan. Voit osallistua esimerkiksi rukoilemalla nimikkolähettien ja nimikkokohteen puolesta, tuomalla jotakin myytäväksi lähetystyön myyjäisiin ja kirpputoreihin sekä tukemalla lähetystyötä taloudellisesti.

Seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme lähetystyön puolesta. Voit tehdä niin myös kotonasi vaikkapa näillä sanoilla:

Taivaallinen Isä,
siunaa jokaista seurakuntamme jäsentä hänen kutsumuksessaan.
Siunaa nimikkolähettejämme Suvi ja Ari Salmista perheineen sekä
Aatto Lamminpäätä.
Siunaa nimikkokohteessamme Thaimaassa tehtävä
Suomen Lähetysseuran diakonia-, kasvatus- ja opetustyö.
Siunaa Sanansaattajien maailmanlaajuinen medialähetystyö.
Anna kaikkien kansojen kuulla ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta
ja hänen ylösnousemuksestaan.

Sallan seurakunnan lähetyssihteeri Eeva Kantola on tavoitettavissa puhelimesta 0403545618.

Voit myös hankkia tietoa lähetystyöstä oheisista linkeistä:

Suomen Lähetysseura
Suomen ev.-lut. Kansanlähetys
Sanansaattajat
Suomen pipliaseura
Aatto Lamminpään blogi

Henkilöt


Lähetystyö