Työmuoto


Hautaustoimi


Sallan seurakunnalla on hautausmaat Sallan kirkonkylän Junginkankaalla, Hautajärven Lakikoskenpalossa, Kursun Koskenkankaalla ja Saijan Kukkurakankaalla. Jokaisessa hautausmaassa on vielä käyttöön ottamatonta tilaa.

Hautaustoimi on seurakuntien yhteiskunnallinen viranomaistehtävä. Sen vuoksi hautauksiin liittyvät asiat, kuten hautapaikan varaaminen, haudan ylläpidosta sopiminen sekä hyväksymisen pyytäminen hautamuistomerkkiä varten, tulee hoitaa kirkkoherranviraston kautta.

Kirkkoneuvosto antaa yleiset ohjeet siitä, miten hautapaikat katetaan ja mitä niihin saa istuttaa. Esimerkiksi haudan reunakiviä ei ole saanut asentaa enää vuoden 2005 jälkeen, jolloin uusi hautaustoimen ohjesääntö tuli voimaan. Myöskään puuvartisten tai voimakkaasti levittäytyvien kasvien istuttaminen haudoille ei ole suositeltavaa, koska ne voidaan joutua poistamaan hautapaikan vuokraajan kustannuksella.

Kannattaa myös huomata, että hautapaikkasopimus tehdään 25 vuodeksi kerrallaan. Hautapaikka ei siis siirry sen omistukseen, joka maksaa hautapaikasta, vaan hautapaikka pysyy varattuna sopimuksen mukaisen ajan. Jos hautapaikkasopimusta ei uusita 25 vuoden jälkeen viimeisimmästä hautauksesta, hautapaikan varaus raukeaa. Aika, jonka kuluttua seurakunta voi käyttää hautapaikan uudelleen, on 30 vuotta.

Koska haudankaivuu on ympärivuotista toimintaa, voi hautausmailla nähdä keväisin kivi-, maa- ja puukasoja, joita ei ole korjattu pois. Seurakunta huolehtii niistä kesän aikana. Koska Sallan ja Hautajärven hautausmaat ovat moreenipitoisia, luonnonkivien pois kuljettaminen vaatii raskaan kaluston.

Henkilöt


Hautaustoimi