Työmuoto


Hallinto


Seurakunnan hallinto on yhteisten asioiden hoitamista, junailua. Sen tarkoitus on tuottaa palveluita, pitää yllä kokoontumiseen tarvittavia tiloja, hankkia työvoimaa ja turvata kaikkien edellä mainittujen asioiden taloudelliset edellytykset.

Seurakunnan korkein päättävä elin on kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.

2014 seurakuntavaaleissa Sallan seurakunnassa valittiin viisitoista jäsentä kirkkovaltuustoon.

Ahola Maija,
Airola Heleena,
Hakkarainen Petri,
Haurunen Tuomo,
Isojärvi Kaisa,
Kangas Sinikka,
Kellokumpu Jorma,
Kämäräinen Annina,
Mattila Niina,
Niemelä Kari,
Onkamo Seppo,
Saariniemi Kaisa,
Selkälä Elsa,
Vaarala Raija,
Vuorela Erkki.

Varajäsenet:
Hartikainen Kari,
Kivelä Veijo,
Niemi-Hautala Eira,
Ollila Kari,
Pikkupeura Kari,
Salla Raili,
Saloheimo Tapio.

Järjestäytymiskokouksessaan torstaina 29.1.2015 Sallan kirkkovaltuusto valitsi kaudelle 2015-2016

puheenjohtajakseen Kari Niemelän ja
varapuheenjohtajakseen Kaisa Saariniemen.

Järjestäytymiskokouksessaan torstaina 29.1.2015 Sallan kirkkovaltuusto valitsi kaudelle 2015-2016

kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Sinikka Kankaan sekä

kirkkoneuvoston jäseniksi Jorma Kellokummun, Maija Aholan, Tuomo Haurusen, Heleena Airolan ja Seppo Onkamon sekä

kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi Erkki Vuorelan, Elsa Selkälän, Kaisa Isojärven, Tapio Saloheimon, Petri Hakkaraisen ja Raija Vaaralan.


Kokouksessaan keskiviikkona 4.1.2017 Sallan kirkkovaltuusto valitsi kaudelle 2017-2018:

puheenjohtajakseen Kari Niemelän ja
varapuheenjohtajakseen Kaisa Saariniemen,

kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Sinikka Kankaan sekä
kirkkoneuvoston jäseniksi Jorma Kellokummun, Tuomo Haurusen, Heleena Airolan, Petri Hakkaraisen ja Seppo Onkamon sekä

kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Erkki Vuorelan, Veijo Kivelän, Kaisa Isojärven, Elsa Selkälän,
Kari Hartikaisen ja Niina Mattilan.


Kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisen ja kolmannen toimintavuotensa alussa kirkkoneuvoston, jonka asiana on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, panna toimeen kirkkovaltuuston päätökset, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Kirkkoneuvosto valitsee toimintakautensa alussa jäsenet työalojen johtokuntiin ja toimikuntiin, joita seurakunnalla on erityisiä tehtäviä varten.

Työalojen johtokunnat laativat kukin lokakuussa toimintasuunnitelman ja helmikuussa toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto kokoaa työalojen toimintasuunnitelmissa olevat tiedot seurakunnan talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan, jonka hyväksymisestä kirkkovaltuusto päättää marras-joulukuussa.

Kirkkoneuvosto kokoaa työalojen toimintakertomuksissa olevat tiedot tasekirjaan, jonka hyväksymisestä kirkkovaltuusto päättää huhti-toukokuussa.

Sallan seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä Sallan seurakunnan tasekirja ovat luettavissa
kirkkoherranvirastossa ja näiden nettisivujen 'Päätöksenteko' -osiossa.

Henkilöt


Hallinto