Työmuoto


Diakonia


Diakonia on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Sen käytännöllisiä muotoja ovat työntekijän kotikäynnit sairaiden ja vanhusten luona sekä vierailut hoitolaitoksissa ja sairaalassa.

Diakoniatyön johtokunta päättää taloudellisen avun antamisesta sille määrätyn vuotuisen talousarvion ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Taloudelliseen ahdinkoon joutuneita autetaan myös ruokapaketeilla ja neuvonnalla.

Diakoniatyötä tehdään myös vapaaehtoiselta pohjalta. Sallan seurakunnalla on yhteisiä projekteja SPR:n lähimmäispalvelun sekä Sallan kunnan sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen kotihoidon kanssa. Monien ihmisten pienistä teoista kasautuu paljon auttamisen kykyä.

Seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoillaan ahdingossa olevien ihmisten puolesta. Voit tehdä niin myös kotonasi vaikkapa seuraavilla sanoilla:

Elävä ja kallis Vapahtaja, Jeesus Kristus,
anna tukesi ja apusi sairaille,
pelastus hädässä ja vaarassa oleville,
kestävyyttä niille, jotka kärsivät uskonsa tähden,
armollinen läsnäolosi sinne,
missä suru ja kärsimys asuvat.
Erityisesti muistan edessäsi niitä lähimmäisiäni,
jotka ovat pyytäneet rukoilemaan puolestaan.
[Rukoushiljaisuus]
Laupias Herra, suojaa, vahvista ja lohduta heitä.

Seurakunnan diakoniapiirit, torstaikerhot, perhekerhot ja muut tapaamiset ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa saa osallistua. Kokoontumisissa pidetään hartauksia, valmistellaan myyjäisiä ja keräyksiä sekä kartutetaan diakoniatyön kahvirahastoa.

Ikäihmisille, vammaisryhmille ja perheille järjestetään ryhmätoimintaa, retkiä ja leirejä. Diakoniatyön ryhmistä ja tapaamisista tiedotetaan Ajankohtaista-sivulla.

Seuraavasta linkistä voi tulostaa lomakkeen, jolla voit ilmoittaa tietojasi, mikäli osallistut leirille tai retkelle:

Turvatietolomake


Diakoniatyön vuotuinen suurtapahtuma on valtakunnallinen yhteisvastuukeräys, jolla kootaan varoja oman paikkakunnan, Suomen ja koko maailman hädänalaisten auttamiseen. Yhteisvastuukeräystä toteutetaan monenlaisin tempauksin ja tapahtumin. Katso linkki

Yhteisvastuukeräys

Seurakunnan papit ja diakoni ovat valmiit keskustelemaan kanssasi elämäsi vaikeuksista. Ota rohkeasti yhteyttä.

Diakoniatyöntekijä on tavattavissa toimistossaan maanantaisin klo 9-11 tai sopimuksen mukaan. Voit soittaa tai käydä paikan päällä. Diakoni ja papit ovat vaitiolovelvollisia. Lisätietoa saat Eeva Kantolalta puh. 0403545618.

Sallan seurakunnan diakoniatoimisto sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä srk-talolla osoitteessa Tennontie 7.

Diakoni Eeva Kantola vuosilomalla 23.7. - 24.8.2018.


Henkilöt


Diakonia